Соработници

 

Доколку сте заинтересирани да го подржите Фестивалот, контактирајте
не преку официјалната e-mail адреса на Филозофскиот Филмски Фестивал: contact@philosophicalfilmfestival.mk.

ФФФ ПРОЛЕТНИ ОНЛАЈН МИГРАЦИИ се поддржани од:

Kinoteka_logo 1
SKOPJE_GRB Color